Världens bästa sorteringsanordning

brain2
För att kunna kommunicera på ett framgångsrikt sätt måste man förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar, eller hur vi som individer tar hand om och bearbetar olika sorters information.

Den vänstra hjärnhalvan (sett bakifrån) är vårt dataarkiv. Där jobbar små kontorsanställda i små isolerade bås och sätter in faktauppgifter och beräkningar i sina pärmar. De arbetar med bara en sak i taget. Här hamnar all fakta du levererar.

I den högra halvan finns våra känslor och förnimmelser, vår kreativitet och våra associationer. Den arbetar multifunktionellt, dvs vi kan uppleva musik, färg och känslor samtidigt. Här hamnar visioner, mjuka värden och sånt som kan engagera och skapa igenkänning.

Även om hjärnan inte fysiskt kan delas upp enligt denna enkla modell så förklarar det ändå skillnaden mellan hur vi bearbetar information.

Vill du bli inpirerad?
Se den här föreläsningen på TED Talks.
För att förstå komplexiteten i all marknadskommunikation är det bra att känna till hur vi människor tar till oss och reagerar på olika budskap. Vår hjärna är en mycket avancerad anordning som inte bara har världens bästa spamfilter utan också världens bästa sorterare och värderare av intryck utifrån.

Redan i biologiklassen på högstadiet fick vi veta att vi har två hjärnhalvor med olika funktioner. Även om det inte stämmer fullt ut så hjälper det oss att förstå hur hjärnan hanterar olika sorters intryck. "Vänsterhalvan" administrerar fakta, språk, logik, detaljer, analyser, tal och skrift. Den jobbar sekvensiellt, dvs med en sak i taget i små bås där varje enhet jobbar med sitt.
"Högerhalvan" har hand om andra intryck som färg och form, musik, känslor, intuition, helheter, humor, lojalitet, igenkännande, kärlek och här och nu. Den arbetar multifunktionellt, dvs med alla sinnen samtidigt i en öppen verkstad.
Om man i marknadskommunikation lägger fokus på vad vi gör och hur vi gör det så hamnar det i vänsterhalvans faktainsamlande och blir ett datablad bland alla andra i en pärm i Minnets arkiv. Om man däremot fokuserar på varför vi gör det och vilken vision som driver oss så landar det i högerhalvan. Det innebär att individen kan förhålla sig till det, bli engagerad, få positiva eller negativa känslor, förstå helheten och skapa ett igenkännande.
Det är därför bilder och rörliga media är så överlägsna. De skapar känslor och känslor berör oss på ett speciellt sätt och lagrar känslominnen i oss som faktaargument och hårda data aldrig kan göra.
#inlineditbutton