Stadsnät i 89 kommuner är nu representerade i Stadsnätsfabriken

Det är ingen överdrift att påstå att Stadsnätsfabriken blivit en nationell framgång. SSNfs engagemang och övertagande, välförpackade tjänster och attraktiva webblösningar har lockat många stadsnät från hela landet, både stora och små, att gå med och börja samverka och harmonisera för att öka sin konkurrenskraft.
 
sfab_log180
 
Våren 2010 var Stadsnätsfabriken en idé. En vision om hur vi kunde ta 10 års erfarenhet och utveckling tillsammans med en handfull stadsnät vidare till en nationell nivå. I april 2010 lanserades Stadsnätsfabriken. Under hösten fördes förhandlingar med SSNf (Svenska Stadsnätsföreningen) som ansåg att detta var en nationell medlemsangelägenhet och ville engagera sig i prorjektet. Från och med 1 januari 2011 drivs Stadsnätsfabriken i SSNfs regi och eklundh.com är via ett ramavtal teknikpartner avseende webblösningar i fabriken.
Responsen har varit stor, entusiastisk och mycket positiv. Åtskilliga stadsnät har anslutit sig och idag så är stadsnät 89 kommuner representerade med 370.000 anslutna kunder (det är mer än hälften av hela stadsnätssveriges totala marknad).
Det här är inte bara en framgång för Stadsnätsfabriken, utan i första hand en framgång för stadsnäten i Sverige som hittat och accepterat en gemensam form för att stärka sin konkurrenskraft. Via Stadsnätsfabriken underlättar man för tjänsteleverantörerna att komma ut med fler tjänster i näten och man blir en del i en teknisk plattform för webb, tjänsteexponering, order, marknadsdata och verktyg för anslutningar av lokala fastigheter. Ytterligare leverantörer med ramavtal har anslutit sig med erbjudanden från grävning, byggnation, drift, kvalitet och konsluting.
#inlineditbutton