Redigeringslogg för tjänster

Redigeringsloggen innehåller alla förändringar som gjorts för tjänsterna i Tjänsteguiden, t.ex. prisändringar
Screenshot2019-09-05at160615
Atlas CMS > Tjänsteguiden > fliken Funktioner > Redigeringslogg


Screenshot2019-09-05at161231

Sökfunktion

Klicka på sök för att filtrera listningen
  1. Tjänsteleverantör. Välj vilken leverantörs tjänster du vill visa
  2. Kategori. Välj tjänstekategori. Ex: Internet
  3. Datumintervall. Välj att visa förändringar gjorda mellan specifika datum
  4. Fält. Välj att visa förändringar för specifikt fält. Ex: Månadspris