Stadsnät i samverkan

intartikel
Läs mer om IT Norrbottens presentation från Almedalen,
Stadsnätet ansluter villaområden, hyresfastigheter, bostadsrätter, kommersiella byggnader, skolor, sjukvården, näringslivet, institutioner, anläggningar, byalag och myndigheter till ett gemensamt nät i respektive kommun. Det är grunden för det digitala samhället.
Även om Norrbotten har en mycket positiv utveckling och tillväxt så är det en glesbefolkad region där den digitala utvecklingen är extra viktig både ur arbets- och samhällsperspektiv. Det handlar om att förenkla och förbättra vardagen för människor och företag genom möjligheter till distansarbete, e-hälsotjänster, fjärrundervisning och kommunala digitala tjänster. IT Norrbittens mål är att stötta och påskynda denna utveckling.
eklundh.com har fått uppdraget att samordna, effektivisera och skapa attraktiva webbportaler för de nät som samverkar i IT Norrbotten.