Atlas flyttar till ny driftslösning

För närvarande driftas Atlas CMS i våra egna Atlas-servrar, inhyrda i Office Datas brandsäkra och dygnet runtbevakade datorhall i Västerås. En lösning som fungerat mycket bra sedan 2004.
Senaste systemhaveriet och de slutsatser vi dragit för framtiden har lett oss fram till en ny lösningen på driften. Vi kommer att installera Atlas CMS på dedikerade servrar med mycket höga prestanda och redundans hos GleSYS, en svensk outsourcingleverantör som tar det fulla hårdvaruansvaret.
I och med att vi slipper hårdvarudelen i driften kan vi fokusera mer på mjukvarututveckling. Samtidigt ger det oss möjliget ha en klonad version av Altas driftservrar som vi snabbt kan switcha över till om något oförutsätt inträffar för att undvika långa driftsstopp.
Arbetet med att sätta upp Atlas nya produktionsmiljö kommer att påbörjas efter påsk och kommer att ta en viss tid för installation, konfigurering och tester, innan vi är redo att koppla över till den nya driftsmiljön. Vi kommer att hålla alla våra kunder och användare uppdaterade genom en blog på www.eklundh.com samt via vårt Twitterkonto.
Vad behöver du göra?
Konsekvensen av detta byte är att alla adresser som idag pekar på våra nuvarande servrar måste pekas om när vi aktiverar Atlas i den nya miljön. Du kommer att få information om detta i god tid för att förbereda genomföra det.
Båda driftsmiljöerna kommer att köras parallellt tills alla ompekningar har skett. Däremot ska allt redigeringsarbete göras i den nya miljön från och med det datum som kommer att aviseras.