Artiklar

Huvudsyftet med Atlas är givetvis att publicera innehåll på en hemsida, och det vanligaste är givetvis artiklar, texter, nyheter, företagsinformation och liknande. Här följer en beskrivning om hur Atlas sköter detta
Artikelmodulen
Artikelmodulen har många år på nacken, och mycket erfarenhet bakom sig. Den är idag byggd för att vara så flexibel som möjligt och kunna tillgodose era behov så bra som möjligt.
Grundtanken är som sagt att man vill publicera en text på sin hemsida. Man vill annonsera en produkt, skriva en pressrelease eller skriva en artikel om trädgårdskötsel. Då är Artikelmodulen det som används.

Hur är modulen uppbyggd?

Artikelmodulen är ju en modul i sig, men den drar nytta av så många andra moduler för att presentera sitt innehåll.

Kategorier

För att besökarna ska hitta rätt bland alla texterna så kategoriseras dem. Kategorier kan ses som avdelningar på webbplatsen, ett sätt att gå in på en "kategori" eller en avdelning och bara se de artiklar som är relevanta. Varje text kan givetvis befinna sig i mer än en kategori.
Kategorier kan också vara ett sätt att särbehandla texter. Säg att du vill att företagsinformationen ska visas på ett speciellt vis utan länkar eller skribentinformation, till skillnad från artiklar som handlar om trädgårdstips.
Artikelmodulen

Bilder

Bilder i Atlas går att använda sig av på många olika vis. Du kan lägga till hur måmga bilder du vill till en given text, och du kan välja att lägga in dem i ett stycke eller lägga dem separat. Varje bild går att länka till en URL, att förstoras i ett separat fönster eller till ett bildspel med alla bilder till artikeln.
Bilderna som läggs upp skalas automatiskt till den storlek du valt (absoluta pixlar eller procent av originalstorleken).
Artikelmodulen

Länkar

Länkar kan du, precis som bilder, lägga till hur många som helst av. Du kan även binda en länk till ett givet stycke, samt bestämma hur den ska hanteras - öppnas i ett nytt fönster, samma fönster, en frame eller i ett popupfönster. Länkarna kan kategoriseras också.

Relaterat

Varje artikel i Atlas kan relateras med en annan artikel, så du kan enkelt ha en samling artiklar som hör ihop. En länk från artikel A till B visas även som en länk från artikel B till A.

Läs mer...

Läs mer funktionen är artiklar som matchar de nyckelord som du givit din artikel. Även här kategoriseras matchingarna och du kan även bestämma vilka kategorier dom ska matchas med, både på artikelbasis och webbplatsbasis
#inlineditbutton