Remake Västerås Science Park

vspbig
De flesta webbar behöver med jämna mellanrum förnyas och fräschas upp. Såväl informationsbehoven, affärsprocesserna och designtrenderna utvecklas. Nya möjligheter skapas kontinuerligt och webben som affärsverktyg behöver leva med i tiden.
Vi erbjuder våra webbkunder att göra genomgångar och uppfräschning av design, funktioner, bildmaterial och innehåll till förmånliga priser.
Vi gör det regelbundet och har relativt nyligen hjälpt Västerås Sciene Park att få en ny modernare design samt nya funktioner. Samtidigt har de förnyat och sitt innehåll på webben.