map

Dokumentation

Marknadsdatabas
Marknadsdatabas

map2
Marknadsdatabasen är ett gemensamt projekt för stadsnät och tjänsteleverantörer, vars syfte är
  • att skapa en enhetlig standard för anslutna fastigheter och lokaler
  • att underlätta för tjänsteleverantörerna att snabbt få åtkomst till aktuella adresser
  • att underlätta för Kundtjänst att snabbt få fram aktuell information om en given adress
  • vara en källa för adressökningar från andra funktioner och moduler i webben
  • Tjänsteleverantörerna når sina adresser från inlogg i Stadsnätsfabriken. Tjänsteleverantören når endast de adresser i de stadsnät man har tjänster upplagda.
    #inlineditbutton