Online dokumentation
SPF-information

mail
Om ni vill att Atlas ska skicka ut mail med er domän som avsändare så rekommenderas det starkt att ni lägger upp så kallad SPF-information i er DNS-server.
SPF står för Sender Policy Framework och är ett system för att minimera förfalskade mail, det vill säga mail som ser ut att komma från någon annan än avsändaren.
Det räcker dock inte med att ni inte alls har någon SPF-information i er DNS, utan det är upp till de mailservrar som mailet skickas via att avgöra huruvida SPF-information krävs eller inte. Så om ni har en funktion i er Atlas-server som ska skicka ett mail till besökaren, till exempel ett "tack-mail" för en anmälan eller liknande. Då skickas det från en adress som hör till Atlas-servern i dagsläget. I vissa fall kan ni ange en egen avsändaradress, och om ni där skriver "" så betyder det att Atlas-servern skickar mail och "låtsas" göra det i ert namn. Det betyder att mailet kan fastna i en mailserver på väg till slutmålet på grund av att vi inte har tillåtelse att skicka mail för domänen ikea.se
Så då måste ni lägga till SPF-information i er DNS-server som säger åt mailservarna att det är ok att Atlas-servern skickar mail i ert namn.
Den SPF-informationen ska se ut så här, och det är allt som behövs
#inlineditbutton