Svenska, engelska, tyska, arabiska och kinesiska?

language
Översättningar Online
Istället för att printa ut webbtexterna och skicka till översättaren kan du ge honom eller henne rättigheter att logga in på sajten och göra översättningarna direkt i Atlas. Vi har byggt ett nytt och lättanvänt gränssnitt för översättare.
Språkmodulens artikellistor visar statusen, dvs vilka sidor som är översatta och vilka som inte är uppdaterade.
Om du har en flerspråkig webb och besökaren väljer ett språk på förstasidan kommer Atlas automatiskt att visa språksidorna om de finns, i annat fall falla tillbaks till grundspråket.
sprak2
Den svenska versionen och översättningsformuläret presenteras sida vid sida. När översättningen är klar sparas en ny språksida med samma bilder och länkar som den svenska.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan göra din webb tillgänglig för fler språkgrupper.
#inlineditbutton